RE/MAX GOLD

Rozpocznik swoją karierę w RE/MAX!

Blog

Przedsiębiorczy agent, czyli jaki?


img

Przedsiębiorczość to głównie optymizm i dynamizm w działaniu, umiejętność analizy, podejmowania inicjatywy, bogactwo emocjonalne i intelektualne, solidna wiedza, pomysłowość i asertywność. Co jeszcze? Z pewnością zdolności organizacyjne i przywódcze, umiejętność podejmowania decyzji, a także ambicja, odwaga i pewność siebie. Bez dwóch zdań agent, aby osiągać zamierzone cele, powinien mieć wszystkie z tych cech!

Pośrednik nieruchomości nie powinien bać się podejmować nowych wyzwań i działać aktywnie. Pracowitość ma bezpośrednie przełożenie na osiągane wynagrodzenie. Agent powinien wyrażać swoje poglądy jasno i otwarcie, odpowiadać za swoje słowa i czyny oraz być uczciwy względem innych. Ambicja pozwala wspiąć się na wyżyny swoich możliwości a odwaga i pewność mogą mu w tym pomóc. Mając te cechy pośrednik, nie boi się podjąć ryzyka, chętnie podejmuje działania nawet w przypadku trudnych transakcji na przykład nieruchomości z wadą prawną. Przedsiębiorczość jest potrzebna, aby agent był w stanie zorganizować, prowadzić i zarządzać własną firmą. Ale czym jest, w ogóle przedsiębiorczość?

Przedsiębiorczość to ważna cecha skutecznego sprzedawcy i przedsiębiorcy – czyli również agenta nieruchomości. Oprócz cech wymienionych wcześniejduże znaczenie ma inteligencja emocjonalna. To zdolność rozpoznawania swoich emocji i umiejętnośćodczytywania emocji innych. Jest ona niezwykle ważna w pracy pośrednika nieruchomości, który każdego dnia ma kontakt z klientami. Co ciekawe, nie zawsze osoby o wysokim poziomie ilorazu inteligencji mają wysoki poziom inteligencji emocjonalnej. W relacjach z klientami bardzo ważna jest empatia, ale też dystans, a nawet umiejętność nawiązywania kontaktów i zdolność do współdziałania.

Kompetencje przedsiębiorcze stanowią istotny motor do samorozwoju agenta. Ważne, aby je systematycznie ćwiczyć i podnosić poprzeczkę coraz wyżej. W tym pomocne są różnego rodzaju szkolenia coachingowe. Mają one szczególne znaczenie w pracy agenta nieruchomości, który ze względu na specyfikę pracy jest obarczony ryzykiem wypalenia zawodnego.

Osoby, określane mianem przedsiębiorczych muszą uważać na to, aby nie popaść w samozadowolenie i brak samokrytyki. Może to mieć zły wpływ na relację z klientami oraz zespołem agentów. Może to się objawiać nadmierną ambicją, stawianiem sobie i zespołowi zbyt wysokich wymagań oraz nierealnych celów. To prowadzi do pracoholizmu i braku umiejętności przyznawania się do porażek, które czasem spotykają każdego.

Autor - Marta Kulawik

Licencjonowany Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami. Dostarcza swoim Klientom sprawdzone informacje pochodzące z wiarygodnych źródeł. Zawsze też reprezentuje tylko jedną stronę transakcji. Znajomość lokalnego rynku nieruchomości poparta doświadczeniem na rynkach światowych, pozwala jej na kompleksową obsługę każdego rodzaju transakcji – z korzyścią dla Klienta.